วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานสภาพอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ที่ สวนชมโขง ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครพนม 48000
website : www.ftinkp.com
E-Mail : f.t.i.nkp2020@gmail.com
แผนที่ สภาอุตาหกรรมจังหวัดนครพนม https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1/@17.4064695,104.77877,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1z4Liq4Lig4Liy4Lit4Li44LiV4Liq4Liy4Lir4LiB4Lij4Lij4Lih4LiI4Lix4LiH4Lir4Lin4Lix4LiU4LiZ4LiE4Lij4Lie4LiZ4Lih!3m4!1s0x0:0x975bff60a4263b85!8m2!3d17.4068445!4d104.7810356?hl=th